Es presentaran de manera exhaustiva les concepcions filosòfiques de la política que dominen en el pensament contemporani. Després d’una primera secció en la qual es repassaran les teories clàssiques, el curs se centrarà en les discussions filosòfiques act