S'estudiarà en quina mesura les raons de les nostres creences i accions són vàlides o convincents amb base a les teories normatives de la racionalitat. Per això es considerarà la polivalència del concepte de racionalitat, així com de les teories al respec