Estudi de problemes econòmics concrets on el problema de la informació i el paper dels incentius té especial rellevància.