Adquisició d’un grau de desimboltura oral i escrita en alemany com a tercera llengua estrangera que permeti a l'estudiant comunicar-se oralment i per escrit d'una manera coherent i entenedora