Estudi i aprofondiment d'un dels aspectes musicals del moviment contracultural dels anys 60 als EEUU, en relació amb les pràctiques desenvolupades per Andy Warhol a la Factory.