En aquesta assignatura es presentaran els principals models argumentatius que es vehiculen a través dels mèdia, d'acord amb les tipologies clàssiques (Perelman) i actuals (Plantin).