- Gestió de la comunicació interna i externa tant online com real. Aprenentatge de com millorar i desenvolupar la comunicació més efectiva. - Estratègies de la comunicació externa de les organitzacions. Aprenentatge de diferents eines se la comunicació organitzacional: el DIRCOM, la comunicació de crisi, la RSC, el lobby, les relacions amb els mitjans de comunicació.