El Treball Final de Màster (TFM) és la culminació dels estudis del Màster en Comunicació i Estudis Culturals. El TFM, que cal defensar públicament, és el resultat directe del que s'ha après al llarg dels cursos del Màster i consisteix en la redacció per escrit o a través de llenguatges audiovisuals (sempre, però, amb un rerefons teòric) d'un projecte d'investigació original relacionat amb una temàtica escollida per l'estudiant i el tutor/a acadèmic/a d'entre les diverses propostes que s'hauran anat plantejant en les diferents assignatures cursades.