Les pràctiques externes curriculars tenen com a principal objectiu potenciar l'acció formativa d'un estudiant en el marc d'una entitat, pública o privada, que li permeti aplicar i complementar la formació acadèmica adquirida, apropar-lo a la realitat de l'àmbit professional on s'integrarà en el futur i desenvolupar les competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball.