Acostament a l'ordinador entès com a terminal d'accés als sistemes de comunicació global i eina de treball, prenent consciencia, doncs, de la creixent necessitat de saber-nos moure en aquest espai tecnològic de canvis constants.