En aquesta assignatura parlarem de l'evolució històrica de l'Educació en el Lleure i de la seva importància en el procés d'ensenyament - aprenentatge. Serà un espai dinàmic i participatiu on es parlarà dels principals interessos i les necessitats de la infància en el temps lliure. A través de les dinàmiques donarem estratègies de com dinamitzar un grup en educació i com podem desenvolupar les habilitats comunicatives que ens ho facilitin. També, aprofitarem per revisar l’oferta de programes i serveis de lleure infantil en l’actualitat i aprendrem a dissenyar i a dinamitzar un projecte d'educació en el lleure. Finalment, també revisarem el marc legal que regula les activitats de lleure infantil i juvenil.