Treball experimental en col·laboració amb un grup de recerca