Aquesta assignatura té com a objectiu dotar a l'alumne d'uns conceptes bàsics en Història de l'Art que el permetin identificar,conèixer i comprendre les diferents manifestacions plàstiques que s´han convertit en recursos fonamentals dins l'àmbit del turisme cultural.