L'assignatura de Sociologia del Turisme pretén qualificar i formar a l'estudiant, des d'una perspectiva sociològica, en la reflexió, comprensió i anàlisi de les variables socials i culturals presents en el fenomen turístic. En les societats postmodernes en les que es desenvolupa l'activitat turística, el professional del sector ha de comprendre els canvis que es produeixen en el mateix, identificant-ne els diversos elements que provoquen aquestes transformacions i que articulen les noves tendències que podem observar en l'actualitat. En aquest sentit, estudi de l'assignatura exigeix un seguiment continuat de l'actualitat turística a través dels mitjans de comunicació i fonts de dades disponibles, i un exercici de vinculació reflexiva entre els continguts teòrics sociològics i la realitat quotidiana.