Desenvolupament de l'execució d'un projecte gràfic i/o publicitari que pretén examinar la capacitat creativa dels estudiants, potenciar la seva capacitat en direcció d'art i conceretar el procés d'aprenentatge amb la consecució final d'un projecte creatiu.