En aquesta assignatura aprendrem què significa la paraula interacció dins el paradigma de Human-Computer-Interaction i quines són les eines que tenim per poder treballar-hi. La dinàmica de les classes serà fluida, es donarà a conèixer tecnologies per poder fer aproximacions al disseny interactiu a partir de la pràctica i el mètode prova i error. Finalment treballarem en un projecte final, on es vinculi d'alguna manera els continguts assimilats durant l'assignatura.