Formats del guió. Procés de construcció. Elements per a la construcció del guió. L’ estructura narrativa.