En estudis epidemiològics i investigació en models animals s'ha demostrat que la desregulació del rellotge circadiari – per exemple a causa del treball per torns o el desfasament horari – augmenta el risc a patir malalties, incloent càncer, malalties metabòliques i neurodegeneració. Per a restablir el ritme circadiari, caldria desenvolupar enfocs farmacològics, tecnològics i sociopolítics, a nivell d'educació, prevenció i establiment d'horaris de treball personalitzats.