Adquisició del nivell d'iniciació d'un tercer idioma (francès o alemany)