Assimilar i dominar la tècnica fotogràfica en diferents situacions lluminoses, i conèixer les possibilitats comunicatives i creatives de la fotografia.