L'objectiu d'aquesta assignatura consisteix en repensar les necessitats especials d'aprenentatge. Per a fer-ho donarem a conèixer l'enfocament de l'educació inclusiva i el marc legal de l'atenció als/les alumnes amb necessitats especials d'aprenentatge. També ens dedicarem a mostrar els recursos i possibilitats educatives de que disposen els i les mestres per atendre aquestes dificultats dins de l'aula. No s’estudiarà la intervenció específica en cada un dels trastorns del desenvolupament o dificultats d’aprenentatge ja que aquest contingut es treballa en altres assignatures/mòduls.