La pràctica de respondre per danys a tercers i els seus principis subjacents. Per què no eficiència? Justícia correctiva i justícia distributiva. Llibertat i seguretat vs. assignació eficient dels recursos socials. Cap a una explicació mixta amb base deontològica. Drets i deures d'indemnitat com a fonament dels sistemes de responsabilitat extracontractual bilateral. Els costos dels accidents com a problema social. L'impacte econòmic de les regles de responsabilitat. La culpa i la fórmula de Hand. Les funcions de la responsabilitat objectiva. La culpa de la víctima. La causalitat econòmica. El dany com disminució de benestar. La institució de l'assegurança.