En aquest mòdul es volen analitzar les qüestions i controvèrsies actuals de la bioètica, és a dir, els problemes ètics que plantegen el desenvolupament de les ciències i les tècniques aplicades a la vida humana. En primer lloc, cal aprofundir en els temes de la bioètica relacionats amb el naixement i la mort, els drets dels malalts, la investigació mèdica, la manipulació genètica i les desigualtats socials en salut. En segon lloc, cal analitzar els conflictes i dilemes que sorgeixen amb l’aplicació dels anomenats “principis de la bioètica”. En tercer lloc, hi ha l’objectiu que els estudiants prenguin consciència de la concepció moral de la persona que hi ha darrera dels plantejaments i corrents de la bioètica i la seva vinculació amb la democràcia i una societat plural. Finalment, es vol introduir als estudiants en el coneixement del sentit i ús dels codis ètics en medicina i el funcionament dels diversos comitès d’ètica mèdica i d’investigació que hi ha avui dia.