Es presentaran de manera exhaustiva les concepcions filosòfiques de la política que dominen en el pensament contemporani. Després d’una primera secció en la qual es repassaran les teories clàssiques, el curs se centrarà en les discussions filosòfiques actuals sobre la política tant des de la perspectiva del realisme polític, centrat en l’anàlisi del poder i dels motivacions i les idees que tenen els individus en les situacions concretes de la política, com des dels intents de construir una teoria ideal dels drets o de la justícia. Es tracta de conjuminar els enfocaments normatiu i realista per dibuixar una figura tan complerta com sigui possible de la filosofia política contemporània, així com dels problemes que dificultes de dibuixar aquesta figura, és a dir, de les pràctiques polítiques, individuals i socials que qüestionen els sistemes i les lògiques amb què es persegueix i es persisteix en l’ordre establert.