Cicle urbà de l'aigua i principals infraestructures. Sistemes d'abastament d'aigua. Línies de procés i descripció de les operacions d'acondicionament per aigües potables. Dessalinització. Sistemes de sanejament de l'aigua residual (col·lectors i depuradores): descripció de les principals operacions unitàries de les línies d'aigua i fangs de les depuradores. Sistemes de drenatge urbà (pluvials i sanitàries).