1. El procés de formació del contracte en la contractació internacional: oferta i acceptació; contingut del contracte; la falta de conformitat de les mercaderies i els remeis enfront de la falta de conformitat. Anàlisi especial de la Convenció de Viena sobre compravenda internacional de mercaderies. 2. Aspectes bàsics de la resposabilitat contractual i extracontractual dels empresaris: el sistema de garanties en les vendes de béns de consum (anàlisi de la Directiva Europea 1999/44/CEE) i la responsabilitat del fabricant per productes defectuosos (anàlisi de la Directiva Europea 1985/374/CEE).