Geografia dels negocis i del creixement econòmic. Globalització i progrés tecnològic. Tendències en l'odre econòmic global. Cultures de negoci. Prospectives i informes de mercats emergents.