L'objectiu d'aquesta assignatura és l’estudi de l’impacte de la política financera en el valor de l’empresa. S’analitzaran la l’estructura de capital de l’empresa, la política de dividends, les decisions de finançament internacional i la gestió del risc d’aquestes decisions financeres. La gestió del risc del finançament inclourà l’aplicació d’instruments financers derivats.