Aquest màster ofereix la possibilitat de fer una estada de pràctiques externes a empreses o institucions. Aquestes pràctiques suposen 9 crèdits optatius, que és l'equivalent a 6 mesos d'estada a temps parcial per mitjà de convenis entre la univerasitat i les empreses, en les quals es defineixen els llocs de treball en pràctiques que ocuparà l'estudiant i quines seran les seves funcions i el pla de formació a la feina. Aquesta estada permet als estudiants de prendre un primer contacte amb el món econòmic i empresarial i posar a prova els coneixements, competències i habilitats que han adquirit al llarg del màster. Els continguts més específics es definiran en funció del tipus de pràctiques externes a què accedeixi l'estudiant.