A final del curs l'alumne haurà adquirit els elements necessaris per a l'anàlisi de l'estructura i funció de l'ecosistema en una àrea tant de caràcter urbà, agrícola com industrial. A partir d'aquesta anàlisi, l'alumne serà capaç de desenvolupar les millors estratègies per a la regeneració i la recuperació funcional dels diversos processos dels ecosistemes, en particular els relacionats amb l'aigua.