A la llum de les profundes transformacions del territori i de les múltiples formes resultants de les zones urbanes que es caracteritzen per la fragmentació i la dispersió, la projecctació és sovint en condicions molt heterogènies. El curs té com a objectiu el perfeccionament dels coneixements i habilitats útils per tractar el tema de la construcció i la regeneració de la ciutat a través del reconeixement de les estructures ambientals i urbanes que, adequadament seleccionades pel projecte, assumiran un paper oficial en la direcció de la múltiple formes de la ciutat contemporània.