1. Administratiu: gestió d'un expedient de matriculació de vehicles. 2. Civil: gestió d'un expedient d'estrangeria 3. Mercantil: tramitació d'una inscripció davant el Registre Mercantil. 4. Laboral: gestió d'un expedient d'alta / baixa a la Seguretat Social. 5. Fiscal: gestió d'un expedient tributari.