El Treball de Fi de Màster consisteix en la presentació d'una memòria escrita que pot adoptar una de les modalitats següents: 1. Estudi analític i monogràfic 2. Estudi analític comparatiu substantiu o de fons 3. Projecte transversal aplicat 4. Estudis i anàlisi corporatius